Історія психології відноситься до науково-предметної підготовки циклу професійної та практичної підготовки.

На вивчення дисципліни відведено 180 годин.

За результатами вивчення складається іспит.