Мета вивчення дисциплін засвоїти основні принципи та методи експертної роботи психологів, набути практичних умінь і навичок при використанні спеціальних методів і прийомів для вирішення різних експертних питань відповідно до чинного законодавства України.

Основні завдання вивчення дисципліни є розвиток специфічних експертно-психологічних здібностей, що відрізняють професіонала в області психології від обивателя, що має психологічні знання, а також судового експерта-психолога від психолога взагалі.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати:

·       історію, сучасний стан судово-психологічної експертизи;

·       види експертиз, спрямованих на дослідження психіки;

·       значущі експертні підходи;

·       зміст основних понять, комплексних за своїм змістом;

·       закономірності прояву суб’єктності людини і чинники, що впливають на її зниження;

·       основні експертні технології, що встановлюють психічні закономірності, які мають юридичне значення;

вміти

·       самостійно проаналізувати і оцінити висновок судово-психологічної експертизи як доказ у справі;

·       використовувати технологію експертного підходу;

·       відібрати конкретні методики для певного виду експертиз і певних підекспертних;

·       розвинути професійну суб’єктність.

 

Форма контролю залік.